Nachádzate sa tu

RAPRA Test

Dôverná technická správa :
52806

Dátum: 13 Apríl 2011

Projekt č. : GT0133


 

RAPRA Test

 


 

25,000 MIL KONTINUÁLNEHO TESTOVANIA PNEUMATIKY ZO SPOLUJAZDCOVEJ STRANY OBSAHUJÚCEJ  'VIPSEAL' PRODUKT PRE TESNENIE PNEUMATÍK.

ÚVOD

Pneumatika na spolujazdcovej strane obsahujúca 'VIPSEAL, ktorý zabraňuje podhusteniu a prepichnutiu, bola nepretržite testovaná na vzdialenosti 25,000 mil (40,232 km) pri rýchlosti 100 mph (161 km / h) proti bubnu (vozovka) na testovacom zariadení Smithers Rapra.
Test bol vykonaný v obecnom súlade so zásadami predpisu EHK 30, jednotné ustanovenia pre schvalovanie typu pneumatik motorových vozidel a ich prípojných vozidel.

OBMEDZENIA

Smithers Rapra Technology je ISO / IEC 17025 laboratórium.
Táto správa bola vypracovaná len na základe informácií, poskytnutých až do okamihu ich ukončenia a bola prijatá v dobrej viere.
Výsledky odpovedajú len pneumatike, ktorá bola skúšaná a príslušným skúškam podľa dohody.

DETAILY TESTU

Smithers Rapra zakúpila pneumatiku Continental 185/60 R14 (82H) za účelom testovania podľa klientových požadaviek. Pneumatika bola nainštalovaná na zhodný disk a stabilizovaná v skušobných laboratóriach po dobu 3 hodin skôr, než sa začala testovať. Bola udržovaná v teplote medzi 20 ° C až 30 ° C.
Klient bol prítomný, a pomohol s prípravou pneumatiky pred zahájením skúšky. Z pneumatiky bolo odstránené vnútro ventilu a následne bolo do pneumatiky vstreknutých 300ml tesniacej látky VIPSEAL. Vnútro ventilu bolo vrátené späť a pneumatika bola dofúknutá.
V troch miestach na vrchu pneumatiky (plášť) boli šidlom vytvorené diery o priemere 6mm, ktoré bolo následne vytiahnuté von. Pneumatika sa otáčala, aby VIPSEAL vyplnil vzniknuté diery spôsobené vonkajším priepichom. Pneumatika bola dofúknutá na testovací tlak 41psi (2,8 bar) a nainštalovaná proti testovaciemu bubnu Smithers Rapra o priemere 1,7 m. Akonáhle nastal kontakt s testovacím bubnom, boli zapnuté indikátory pre zistenie opotrebenia pneumatiky a jej plášta.
Pneumatika sa potom podrobila 25,000 míľovému nepretržitému testu pri rýchlosti 100mph (161km / h) (500 ot / min). Na pneumatiku bola vytvorená záťaž o veľkosti 380kg čo odpovedá 80% zaťaženiu pneumatiky podľa indexu zaťaženia.
V tabuľke nižšie sú uvedené presné hodnoty zaťažení a podmienok testu:

Čas

Rýchlosť
(mph) / (km/h)

Záťaž (kg)

5 min.

Do 25 / 40

50

1 hodina

25 / 40

50

2 hodiny

40 / 64

100

2 hodiny

62 / 100

150

2 hodiny

80 / 129

250

250 hodín

100 / 161

380

 
Obvodová rýchlosť bubnu bola vypočítaná z jeho otáčok a priemeru a rýchlosť pneumatiky sa teda považuje za rovnakú ako rýchlosť bubnu.
Testovanie bolo vykonané v testovacom zariadení Smithers Rapra Shawbury od 31 marca do 11 apríla 2011.

VÝSLEDKY A TESTOVANÉ HODNOTY

Pneumatika dokončila testovací plán ako je uvedené, po ktorom bol bezprostredne zaznamenaný tlak nahustenia, obvod a jej príslušná šírka. Tlak v pneumatike bol taktiež zmeraný po jej 24h vychladnutí podľa prianí klienta.

 

Začiatok testu

Bezprostredne po ukončení testu

24 hodín po ukončení testu

Nameraný tlak (psi/bar)

41 / 2.8

41 / 2,8

36 / 2,5

Obvod pneumatiky (mm)

1815

1821

-

Šírka (mm)

187

187

-

Teplota v skušobnom laboratóriu (°C)

22

23

23

Po ukončení testu bolo podľa tabuľky zrejmé, že VIPSEAL bol ako ochrana pneumatiky efektívny po celú dobu 25,000 míľového testu.
Po vyzutí pneumatiky z disku bol VIPSEAL nájdený v jeho pôvodnom kvapalnom stave. Celé množstvo bolo odstránené vodou bez zanechania akýchkoľvek zvyškov. Žiadne škodlivé účinky neboli spozorované ani na testovacom ráfiku použitom pre tento účel.

VÝSLEDKY

Klient požadoval otestovanie pneumatiky zo strany spolujazdca obsahujúcej VIPSEAL ktorý chrání pred podhustením a prepichnutím po dobu 25,000 míľ (40,232 km) z počiatočnej rýchlosti 100mph (161 km / h) proti testovaciemu bubnu (vozovke) na skušobnom zariadení Smithers Rapra.
Pneumatika Continental o rozmere 185/60 R14 obsahujúca tesniaci prostriedok bola narušená 6mm šidlom v troch miestach na jej plášti, dokončila test a zanechala svoj počiatočný tlak behom celého testu tak ako je uvedené v tabulke.
Z toho dôvodu sa tesniaci prostriedok na pneumatiky VIPSEAL, ukázal ako efektívna ochrana pred prepichnutím po dobu celého 25,000 míľového testu.
Po ukončení testu bol produkt jednoduchým spôsobom vodou odstrániteľný bez zanechania akýchkoľvek viditeľne škodlivých vplyvov na pneumatike či ráfiku.