Jste zde

RAPRA Test

Důvěrná technická zpráva :
52806
Dátum: 13 Apríl 2011
Projekt č. : GT0133
RAPRA Test
 
25,000 MIL KONTINUÁLNÍHO TESTOVÁNÍ PNEUMATIKY ZE SPOLUJEZDCOVÉ STRANY OBSAHUJÍCÍ  'VIPSEAL' PRODUKT PRO TĚSNENÍ PNEUMATIK.

ÚVOD
Pneumatika na spolujezdcové straně obsahující 'VIPSEAL, který zabraňuje podhuštění a propíchnutí, byla nepřetržitě testována na vzdálenosti 25,000 mil (40,232 km) při rychlosti 100 mph (161 km / h) proti bubnu (vozovka) na testovacím zařízení Smithers Rapra.
Test byl proveden v obecném souladu se zásadami předpisu EHK 30, Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

OMEZENÍ
Smithers Rapra Technology je ISO / IEC 17025 laboratoř.
Tato zpráva byla vypracována pouze na základě informací poskytnutých až do okamžiku jejich ukončení a byla přijata v dobré víře.
Výsledky odpovídají jen pneumatice, která byla zkoušena a příslušným zkouškám podle dohody.

DETAILY TESTU
Smithers Rapra zakoupila pneumatiku Continental 185/60 R14 (82H) za účelem testování dle klientových požadavků. Pneumatika byla nainstalována na shodný disk a stabilizovaná v zkušebních laboratořích po dobu 3 hodin dříve, než se začala testovat. Byla udržována v teplotě mezi 20 ° C až 30 ° C.
Klient byl přítomen, a pomohl s přípravou pneumatiky před zahájením zkoušky. Z pneumatiky bylo odstraněno vnitřek ventilu a následně bylo do pneumatiky vstříknutých 300ml těsnící látky VIPSEAL. Vnitřek ventilu byl vrácen zpět a pneumatika byla dofouknuta.
Ve třech místech na vrchu pneumatiky (plášť) byly šídlem vytvořeny díry o průměru 6mm které bylo následně vytažené ven. Pneumatika se otáčela, aby VIPSEAL vyplnil vzniklé díry způsobené vnějším průpichem. Pneumatika byla dofouknuta na testovací tlak 41psi (2,8 bar) a nainstalována proti testovacímu bubnu Smithers Rapra o průměru 1,7 m. Jakmile nastal kontakt s testovacím bubnem, byly zapnuty indikátory pro zjištění opotřebení pneumatiky a její pláště.
Pneumatika se pak podrobila 25,000 milovému nepřetržitému testu při rychlosti 100mph (161km / h) (500 ot / min). Na pneumatiku byla vytvořena zátěž o velikosti 380kg což odpovídá 80% zatížení pneumatiky podle indexu zatížení.
V tabulce níže jsou uvedeny přesné hodnoty zatížení a podmínek testu:

Čas Rychlost
(mph) / (km/h)
Zátěž (kg)
5 min. Do 25 / 40 50
1 hodina 25 / 40 50
2 hodiny 40 / 64 100
2 hodiny 62 / 100 150
2 hodiny 80 / 129 250
250 hodín 100 / 161 380
 

 
Obvodová rychlost bubnu byla vypočtena z otáček bubnu, jeho průměru a rychlost pneumatiky a považuje se tedy za stejnou jako rychlost bubnu.
Testování bylo prováděno v testovacím zařízení Smithers Rapra Shawbury od 31 března do 11 dubna 2011.

VÝSLEDKY A TESTOVANÉ HODNOTY
Pneumatika dokončila testovací plán jak je uvedeno, po kterém byl bezprostředně zaznamenán tlak nahuštění, obvod a její příslušná šířka. Tlak v pneumatice byl také změřen po jejím 24h vychladnutí podle přání klienta.

  Začátek testu Bezprostředne po ukončení testu 24 hodín po ukončení testu
Naměřený tlak (psi/bar) 41 / 2.8 41 / 2,8 36 / 2,5
Obvod pneumatiky (mm) 1815 1821 -
Šířka (mm) 187 187 -
Teplota ve zkúšebním laboratoři (°C) 22 23 23
 

Po ukončení testu bylo podle tabulky zřejmé, že VIPSEAL byl jako ochrana pneumatiky efektivní po celou dobu 25,000 mílového testu.
Po vyzutí pneumatiky z disku byl VIPSEAL nalezen v jeho původním kapalném stavu. Celé množství bylo odstraněno vodou bez zanechání jakýchkoliv zbytků. Žádné škodlivé účinky nebyly pozorovány ani na testovacím ráfku použitém pro tento účel.

VÝSLEDKY
Klient požadoval otestování pneumatiky ze strany spolujezdce obsahující VIPSEAL který chrání před podhuštění a propíchnutím po dobu 25,000 mil (40,232 km) z počáteční rychlosti 100mph (161 km / h) proti testovacímu bubnu (vozovce) na zkušebním zařízení Smithers Rapra.
Pneumatika Continental o rozměru 185/60 R14 obsahující těsnicí prostředek byla narušena 6mm šídlem ve třech místech na jejím plášti, dokončila test a zanechala svůj počáteční tlak během celého testu tak jak je uvedeno v tabulce.
Z toho důvodu se těsnicí prostředek pro pneumatiky VIPSEAL, ukázal jako efektivní ochrana před propíchnutím po dobu celého 25,000 mílového testu.
Po ukončení testu byl produkt jednoduchým způsobem vodou odstranitelný bez zanechání jakýchkoliv viditelně škodlivých vlivů na pneumatice či ráfku.